MLAJŠI OSNOVNOŠOLCI

Home / MLAJŠI OSNOVNOŠOLCI

Pri delu s šoloobveznimi otroki na splošno opažamo negativen trend. Vse pogosteje srečamo starše, ki s kančkom zaskrbljenosti govorijo o težavah, s katerimi se sooča njihov otrok v nižjih razredih osnovne šole. Ker je predpogoj za vpis v izobraževalni program Hitro branje in modro učenje, da otrok tekoče bere, da bi lahko osvojil napredne tehnike branja, pa tudi druge tehnike, ki sestavljajo ta izobraževalni program, smo razvili in od januarja 2020 v naše šole uvedli popolnoma drugačen izobraževalni program – namenjen izključno mlajšim osnovnošolcem (1.-3. razred osnovne šole) – Modro učenje – od prvega koraka.

Glavni cilj izobraževalnega programa Modro učenje – od prvega koraka je spodbujanje razvojnih zmožnosti otrok predšolske starosti ter pomoč pri premagovanju težav pri učenju – branju, pisanju, računanju, organiziranju in izločanju pomembnih elementov iz snovi, ustnem izražanju in razvoju samozavesti pri otrocih. Naša naloga je aktivirati otrokove učne sposobnosti, s poudarkom na vsem, kar otroci te starosti obvladajo, in s pozitivnimi interakcijami obnavljati in bogatiti življenjske izkušnje o prostoru, času, o drugih, o sebi, o odraslih, o šoli, o življenju.

Dejavnosti v okviru izobraževalnega programa Modro učenje - od prvega koraka so organizirane v skupinah do 12 udeležencev, ob upoštevanju individualnih zmožnosti vsakega udeleženca, in so prilagojene individualnim značilnostim učencev z namenom dvigovanja ravni njihovega osebnega dosežka. Naš strokovni tim sestavljajo izključno certificirani učitelji za ta izobraževalni program, ki so izkušeni pri delu z otroki in imajo le-to radi. Program obsega 64 šolskih ur, ki sestavljajo osemmesečni izobraževalni program.

sl_SISLO