KONCEPT

Home / KONCEPT
vizija
Šola hitrega branja in modrega učenja je mednarodni izobraževalni sistem, namenjen otrokom predšolske in šolske starosti, študentom ter vsem odraslim, ki želijo na zanimiv način, z manj truda in vloženega časa doseči boljše rezultate v šoli, na fakulteti in v službi ter v vsakdanjem življenju.
Vzpon v modro učenje
Izobraževalni program, namenjen vsem predšolskim otrokom, ki omogoča odlično pripravo na prihajajočo interakcijo s šolskimi dejavnostmi skozi razvoj predšolskih veščin, delovnih navad in občutka uspeha pri otrocih.
Mudro učenje - od prvog koraka
Izobraževalni program, ki spodbuja razvojne zmožnosti otrok predšolske starosti in pomaga pri premagovanju težav pri učenju, branju, pisanju, računanju, urejanju gradiva in ustnem izražanju.
HITRO BRANJE IN MODRO UČENJE
Izobraževalni program, katerega namen je razširiti zmožnost funkcionalnega učenja s hitrim sprejemanjem informacij, organizacijo gradiva, izborom in pomnjenjem pomembnih stvari ter tehnikami podajanja.
KLUB MODREGA UČENJA
Vseživljenjsko učenje in usposabljanje za vse, ki želite trajno negovati naučene veščine hitrega branja, pomnjenja ali organiziranja gradiva, hkrati pa se naučiti novih, naprednih tehnik funkcionalnega učenja.
sl_SISLO